کمترین: 
4749000
بیشترین: 
4781000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4776000
زمان: 
1/22 16:00
قیمت سکه امامی امروز 22 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 4776000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":4767000},{"date":"1398/01/22 13:00","price":4781000},{"date":"1398/01/22 14:00","price":4749000},{"date":"1398/01/22 15:00","price":4754000},{"date":"1398/01/22 16:00","price":4776000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398