کمترین: 
440000
بیشترین: 
443500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
442300
زمان: 
1/22 16:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 22 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 22 فروردین 1398 , 442300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":443500},{"date":"1398/01/22 13:00","price":441200},{"date":"1398/01/22 14:00","price":440000},{"date":"1398/01/22 15:00","price":441600},{"date":"1398/01/22 16:00","price":442300}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398