کمترین: 
4548000
بیشترین: 
4648000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4548000
زمان: 
1/22 14:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 22 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 4548000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 12:00","price":4648000},{"date":"1398/01/22 14:00","price":4548000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398