کمترین: 
13770
بیشترین: 
13770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13770
زمان: 
1/22 11:24
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 22 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 22 فروردین 1398 , 13770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 11:24","price":13770}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399