کمترین: 
4790000
بیشترین: 
4860000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4830000
زمان: 
1/22 18:18
قیمت سکه در بازار تهران امروز 22 فروردین 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 22 فروردین 1398 , 4830000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 11:24","price":4815000},{"date":"1398/01/22 11:35","price":4860000},{"date":"1398/01/22 14:52","price":4790000},{"date":"1398/01/22 14:53","price":4795000},{"date":"1398/01/22 18:18","price":4830000},{"date":"1398/01/22 18:18","price":4830000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399