کمترین: 
3820
بیشترین: 
3830
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3830
زمان: 
1/22 11:35
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 22 فروردین 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 22 فروردین 1398 , 3830 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 11:24","price":3820},{"date":"1398/01/22 11:35","price":3830}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399