کمترین: 
15530
بیشترین: 
15549
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15547
زمان: 
1/22 16:00
قیمت یورو امروز 22 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 22 فروردین 1398 , 15547 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 11:00","price":15547},{"date":"1398/01/22 12:00","price":15549},{"date":"1398/01/22 13:00","price":15543},{"date":"1398/01/22 14:00","price":15530},{"date":"1398/01/22 15:00","price":15533},{"date":"1398/01/22 16:00","price":15547}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399