کمترین: 
864.8
بیشترین: 
864.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
864.8
زمان: 
1/22 10:00
قیمت درام ارمنستان امروز 22 فروردین 1398
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 22 فروردین 1398 , 864.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":864.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398