کمترین: 
65.4
بیشترین: 
65.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.4
زمان: 
1/22 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 22 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 65.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":65.4}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399