کمترین: 
13207.2
بیشترین: 
13207.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13207.2
زمان: 
1/22 10:00
قیمت بات تایلند امروز 22 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 22 فروردین 1398 , 13207.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":13207.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398