کمترین: 
1020.1
بیشترین: 
1020.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1020.1
زمان: 
1/22 10:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1020.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":1020.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399