کمترین: 
352.2
بیشترین: 
352.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.2
زمان: 
1/22 10:00
قیمت دینار عراق امروز 22 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 352.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":352.2}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399