کمترین: 
13804.9
بیشترین: 
13804.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13804.9
زمان: 
1/22 10:00
قیمت دینار کویت امروز 22 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 13804.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":13804.9}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399