کمترین: 
634.5
بیشترین: 
634.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
634.5
زمان: 
1/22 10:00
قیمت کرون دانمارک امروز 22 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 634.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":634.5}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399