کمترین: 
54.4
بیشترین: 
54.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.4
زمان: 
1/22 10:00
قیمت افغانی امروز 22 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 54.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":54.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398