کمترین: 
4190.2
بیشترین: 
4190.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4190.2
زمان: 
1/22 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 4190.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":4190.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398