کمترین: 
3148
بیشترین: 
3148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3148
زمان: 
1/22 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 22 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 فروردین 1398 , 3148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":3148}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399