کمترین: 
3781.7
بیشترین: 
3781.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3781.7
زمان: 
1/22 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 22 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 فروردین 1398 , 3781.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":3781.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398