کمترین: 
625.5
بیشترین: 
625.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625.5
زمان: 
1/22 10:00
قیمت یوان چین امروز 22 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 فروردین 1398 , 625.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":625.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398