کمترین: 
738.9
بیشترین: 
738.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
738.9
زمان: 
1/22 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 22 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 738.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":738.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398