کمترین: 
5501.9
بیشترین: 
5501.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5501.9
زمان: 
1/22 10:00
قیمت پوند امروز 22 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 22 فروردین 1398 , 5501.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":5501.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399