کمترین: 
4736.3
بیشترین: 
4736.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4736.3
زمان: 
1/22 10:00
قیمت یورو امروز 22 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 22 فروردین 1398 , 4736.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 10:00","price":4736.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398