کمترین: 
1304.18
بیشترین: 
1308.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1304.55
زمان: 
1/22 18:00
قیمت اونس طلا امروز 22 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 22 فروردین 1398 , 1304.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 03:00","price":1308.08},{"date":"1398/01/22 03:30","price":1308.50},{"date":"1398/01/22 06:00","price":1307.43},{"date":"1398/01/22 06:30","price":1307.06},{"date":"1398/01/22 07:00","price":1307.25},{"date":"1398/01/22 07:30","price":1306.71},{"date":"1398/01/22 09:00","price":1306.61},{"date":"1398/01/22 12:00","price":1307.23},{"date":"1398/01/22 12:30","price":1304.94},{"date":"1398/01/22 13:00","price":1304.18},{"date":"1398/01/22 13:30","price":1304.30},{"date":"1398/01/22 14:00","price":1304.40},{"date":"1398/01/22 14:30","price":1304.53},{"date":"1398/01/22 18:00","price":1304.55}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399