کمترین: 
165.5
بیشترین: 
182.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165.85
زمان: 
1/22 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 165.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 00:00","price":182.4},{"date":"1398/01/22 03:00","price":176.4},{"date":"1398/01/22 06:00","price":176.42},{"date":"1398/01/22 09:00","price":172},{"date":"1398/01/22 15:00","price":166.2},{"date":"1398/01/22 18:00","price":165.5},{"date":"1398/01/22 21:00","price":165.85}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399