کمترین: 
5056.8
بیشترین: 
5465.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5056.8
زمان: 
1/22 21:00
قیمت بیت کوین امروز 22 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 فروردین 1398 , 5056.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 00:00","price":5465.5},{"date":"1398/01/22 03:00","price":5299.9},{"date":"1398/01/22 06:00","price":5299.3},{"date":"1398/01/22 09:00","price":5168.1},{"date":"1398/01/22 12:00","price":5200},{"date":"1398/01/22 15:00","price":5090.2},{"date":"1398/01/22 18:00","price":5089.7},{"date":"1398/01/22 21:00","price":5056.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398