کمترین: 
920000
بیشترین: 
960000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
960000
زمان: 
1/21 18:00
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 21 فروردین 1398
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 960000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 17:00","price":920000},{"date":"1398/01/21 18:00","price":960000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399