کمترین: 
4652000
بیشترین: 
4702000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4682000
زمان: 
1/21 18:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 21 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 21 فروردین 1398 , 4682000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 15:00","price":4702000},{"date":"1398/01/21 16:00","price":4652000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":4702000},{"date":"1398/01/21 18:00","price":4682000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398