کمترین: 
4648000
بیشترین: 
4698000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4678000
زمان: 
1/21 18:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 21 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 4678000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 15:00","price":4698000},{"date":"1398/01/21 16:00","price":4648000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":4698000},{"date":"1398/01/21 18:00","price":4678000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399