کمترین: 
11
بیشترین: 
11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11
زمان: 
1/21 13:00
قیمت دینار عراق امروز 21 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 13:00","price":11}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399