کمترین: 
919000
بیشترین: 
959000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
959000
زمان: 
1/21 18:00
قیمت سکه گرمی امروز 21 فروردین 1398
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 959000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 13:00","price":938000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":919000},{"date":"1398/01/21 18:00","price":959000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398