کمترین: 
1739000
بیشترین: 
1779000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1749000
زمان: 
1/21 18:00
قیمت ربع سکه امروز 21 فروردین 1398
قیمت ربع سکهدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 1749000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 13:00","price":1739000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":1779000},{"date":"1398/01/21 18:00","price":1749000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399