کمترین: 
3810
بیشترین: 
3850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3810
زمان: 
1/21 16:57
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 21 فروردین 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 3810 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:08","price":3850},{"date":"1398/01/21 16:57","price":3810}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399