کمترین: 
96
بیشترین: 
98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96
زمان: 
1/21 16:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 21 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":98},{"date":"1398/01/21 13:00","price":97},{"date":"1398/01/21 16:00","price":96}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399