کمترین: 
2068
بیشترین: 
2122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2072
زمان: 
1/21 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 21 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 2072 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":2122},{"date":"1398/01/21 13:00","price":2098},{"date":"1398/01/21 14:00","price":2099},{"date":"1398/01/21 15:00","price":2090},{"date":"1398/01/21 16:00","price":2076},{"date":"1398/01/21 17:00","price":2077},{"date":"1398/01/21 18:00","price":2068},{"date":"1398/01/21 19:00","price":2070},{"date":"1398/01/21 20:00","price":2072}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398