کمترین: 
213
بیشترین: 
218
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
213
زمان: 
1/21 16:00
قیمت روبل روسیه امروز 21 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 213 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":218},{"date":"1398/01/21 13:00","price":214},{"date":"1398/01/21 14:00","price":215},{"date":"1398/01/21 16:00","price":213}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399