کمترین: 
179
بیشترین: 
183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
179
زمان: 
1/21 16:00
قیمت افغانی امروز 21 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 179 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":183},{"date":"1398/01/21 13:00","price":181},{"date":"1398/01/21 15:00","price":180},{"date":"1398/01/21 16:00","price":179}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398