کمترین: 
2046
بیشترین: 
2094
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2047
زمان: 
1/21 20:00
قیمت یوان چین امروز 21 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 2047 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":2094},{"date":"1398/01/21 13:00","price":2070},{"date":"1398/01/21 15:00","price":2061},{"date":"1398/01/21 16:00","price":2047},{"date":"1398/01/21 18:00","price":2046},{"date":"1398/01/21 20:00","price":2047}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398