کمترین: 
436000
بیشترین: 
446500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
436000
زمان: 
1/21 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 21 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 21 فروردین 1398 , 436000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":446500},{"date":"1398/01/21 13:00","price":441500},{"date":"1398/01/21 14:00","price":437100},{"date":"1398/01/21 15:00","price":436700},{"date":"1398/01/21 16:00","price":441000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":438500},{"date":"1398/01/21 18:00","price":441200},{"date":"1398/01/21 19:00","price":438300},{"date":"1398/01/21 20:00","price":436000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399