کمترین: 
1869200
بیشترین: 
1906000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1875200
زمان: 
1/21 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 21 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 1875200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":1906000},{"date":"1398/01/21 13:00","price":1892000},{"date":"1398/01/21 14:00","price":1892800},{"date":"1398/01/21 15:00","price":1885600},{"date":"1398/01/21 16:00","price":1869700},{"date":"1398/01/21 17:00","price":1871100},{"date":"1398/01/21 18:00","price":1869200},{"date":"1398/01/21 19:00","price":1875000},{"date":"1398/01/21 20:00","price":1875200}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398