کمترین: 
1870500
بیشترین: 
1907300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1876600
زمان: 
1/21 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 21 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 1876600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":1907300},{"date":"1398/01/21 13:00","price":1893300},{"date":"1398/01/21 14:00","price":1894100},{"date":"1398/01/21 15:00","price":1886900},{"date":"1398/01/21 16:00","price":1871000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":1872500},{"date":"1398/01/21 18:00","price":1870500},{"date":"1398/01/21 19:00","price":1876500},{"date":"1398/01/21 20:00","price":1876600}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398