کمترین: 
1896000
بیشترین: 
1957000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1918000
زمان: 
1/21 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 21 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 21 فروردین 1398 , 1918000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":1957000},{"date":"1398/01/21 13:00","price":1926000},{"date":"1398/01/21 14:00","price":1948000},{"date":"1398/01/21 15:00","price":1896000},{"date":"1398/01/21 16:00","price":1934000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":1925000},{"date":"1398/01/21 18:00","price":1936000},{"date":"1398/01/21 19:00","price":1919000},{"date":"1398/01/21 20:00","price":1918000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399