کمترین: 
2703000
بیشترین: 
2743000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2743000
زمان: 
1/21 17:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 21 فروردین 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 2743000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":2723000},{"date":"1398/01/21 13:00","price":2703000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":2743000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398