کمترین: 
589200
بیشترین: 
603300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
589200
زمان: 
1/21 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 21 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 21 فروردین 1398 , 589200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":603300},{"date":"1398/01/21 13:00","price":596600},{"date":"1398/01/21 14:00","price":590700},{"date":"1398/01/21 15:00","price":590100},{"date":"1398/01/21 16:00","price":595900},{"date":"1398/01/21 17:00","price":592500},{"date":"1398/01/21 18:00","price":596200},{"date":"1398/01/21 19:00","price":592200},{"date":"1398/01/21 20:00","price":589200}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398