کمترین: 
2699000
بیشترین: 
2739000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2739000
زمان: 
1/21 17:00
قیمت نیم سکه امروز 21 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 2739000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":2719000},{"date":"1398/01/21 13:00","price":2699000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":2739000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399