کمترین: 
441900
بیشترین: 
452500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
441900
زمان: 
1/21 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 21 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 21 فروردین 1398 , 441900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":452500},{"date":"1398/01/21 13:00","price":447400},{"date":"1398/01/21 14:00","price":443000},{"date":"1398/01/21 15:00","price":442600},{"date":"1398/01/21 16:00","price":447000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":444400},{"date":"1398/01/21 18:00","price":447200},{"date":"1398/01/21 19:00","price":444200},{"date":"1398/01/21 20:00","price":441900}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399