کمترین: 
193736
بیشترین: 
193978
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
193978.0
زمان: 
1/21 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 21 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 193978.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:40","price":193736.0},{"date":"1398/01/21 14:40","price":193978.0}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398