کمترین: 
26.08
بیشترین: 
26.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26.21
زمان: 
1/21 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 21 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 26.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:08","price":26.36},{"date":"1398/01/21 11:32","price":26.3},{"date":"1398/01/21 12:08","price":26.61},{"date":"1398/01/21 13:08","price":26.52},{"date":"1398/01/21 13:32","price":26.54},{"date":"1398/01/21 14:08","price":26.42},{"date":"1398/01/21 14:32","price":26.38},{"date":"1398/01/21 15:08","price":26.53},{"date":"1398/01/21 15:32","price":26.6},{"date":"1398/01/21 16:08","price":26.24},{"date":"1398/01/21 16:32","price":26.41},{"date":"1398/01/21 17:08","price":26.27},{"date":"1398/01/21 17:32","price":26.08},{"date":"1398/01/21 18:08","price":26.46},{"date":"1398/01/21 18:32","price":26.8},{"date":"1398/01/21 19:08","price":26.77},{"date":"1398/01/21 19:32","price":26.38},{"date":"1398/01/21 20:08","price":26.27},{"date":"1398/01/21 20:32","price":26.26},{"date":"1398/01/21 21:08","price":26.21}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398