کمترین: 
3349
بیشترین: 
3464
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3350
زمان: 
1/21 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 21 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 3350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":3464},{"date":"1398/01/21 12:00","price":3431},{"date":"1398/01/21 13:00","price":3390},{"date":"1398/01/21 14:00","price":3387},{"date":"1398/01/21 15:00","price":3373},{"date":"1398/01/21 16:00","price":3351},{"date":"1398/01/21 17:00","price":3350},{"date":"1398/01/21 18:00","price":3349},{"date":"1398/01/21 20:00","price":3350}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398