کمترین: 
10151
بیشترین: 
10473
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10158
زمان: 
1/21 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 فروردین 1398 , 10158 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":10473},{"date":"1398/01/21 12:00","price":10387},{"date":"1398/01/21 13:00","price":10275},{"date":"1398/01/21 14:00","price":10276},{"date":"1398/01/21 15:00","price":10231},{"date":"1398/01/21 16:00","price":10164},{"date":"1398/01/21 17:00","price":10162},{"date":"1398/01/21 18:00","price":10151},{"date":"1398/01/21 19:00","price":10155},{"date":"1398/01/21 20:00","price":10158}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399