کمترین: 
1612
بیشترین: 
1660
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1614
زمان: 
1/21 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 21 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 1614 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":1660},{"date":"1398/01/21 12:00","price":1651},{"date":"1398/01/21 13:00","price":1631},{"date":"1398/01/21 14:00","price":1632},{"date":"1398/01/21 15:00","price":1626},{"date":"1398/01/21 16:00","price":1617},{"date":"1398/01/21 17:00","price":1616},{"date":"1398/01/21 18:00","price":1612},{"date":"1398/01/21 19:00","price":1613},{"date":"1398/01/21 20:00","price":1614}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399